पुणे

चंदननगर येथे सामाजिक सुरक्षा विभागाचा जुगार अड्डयावर छापा.!!

वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा:- खराडी, चंदनगर परीसरात पत्र्याच्या शेडमध्ये काही इसम बेकायदेशीरपणे पणती पाकोली सोरट जुगार खेळत असलेबाबत गोपनिय बातमीदार मार्फतीने खात्रीशीर बातमी सामाजिक सुरक्षा विभागस मिळाली.

मिळालेल्या बातमीच्या ठिकाणी सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखेकडील अधिकारी व पोलीस अमंलदार यांनी गोपनियरित्या पाळत ठेवुन छापा टाकला असता बेकायदेशीरपणे पणती पाकोळी सोरट जुगार पैसे लावुन खेळत व खेळवत असल्याचे मिळुन आल्याने १७ इसमांना ताब्यात घेवुन त्यांचे कडून जुगारातील रोख रक्कम २३,३७०/- व जुगाराचे साहित्य असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

सदर प्रकरणी जुगार खेळताना मिळून आलेले १७ इसमांविरुध्द चंदननगर पोलीस स्टेशन येथे गुरनं ६५ / २०२३ महाराष्ट्र जुगार बंदी अधिनियम कलम १२ (अ) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला व त्यांना पुढील कारवाई करीता चंदननगर पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

सदरची कारवाई मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, श्री. रितेश कुमार, मा. पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर श्री. संदिप कर्णिक, मा. अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे पुणे शहर श्री रामनाथ पोकळे, मा. पोलीस उप आयुक्त गुन्हे श्री. अमोल झेंडे यांचे आदेश व मार्गदर्शनाखाली सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. भरत जाधव तसेच सपोनि अश्विनी पाटील, पोलीस अंमलदार राजेंद्र कुमावत, बाबा कर्पे, अजय राणे, मनिषा पुकाळे, तुषार भिवरकर, हणमंत कांबळे, इरफान पठाण, संदीप कोळगे या पथकाने यशस्वी केली आहे.

by Team Nirbhid Vartamaan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!