ताज्या घडामोडी

पत्त्याच्या जुगार अड्डयावर छापा टाकुन १२ इसमावर कारवाई करून १,२४,८७०/- रू. किंचा मुद्देमाल जप्त..!!

सामाजिक सुरक्षा विभाग, गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई..!

वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा:- दि.२९.०१.२०२३ रोजी, विश्रामबाग पुणे परीसरात एका बंद खोलीत बेकायदेशीरपणे पत्त्यांचा जुगार खेळत असलेबाबत माहिती सामाजिक सुरक्षा विभाग यांना प्राप्त झाली.

मिळालेल्या बातमीच्या ठिकाणी सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखेकडील अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांनी गोपनियरित्या पाळत ठेवुन छापा टाकला असता पोलीसांना काही इसम बेकायदेशीर पत्त्याचा जुगार पैशांवर खेळत असल्याचे दिसल्याने पत्याचा जुगार खेळणारे १० इसम मिळुन आले त्यांना ताब्यात घेवुन त्यांच्या ताब्यातील रोख रक्कम २४,८७०/- रू. व ०८ मोबाईल अंदाजे रक्कम १,००,०००/- रू. असे एकुण १,२४,८७० /- रू. घटनास्थळावरून जप्त केला आहे.

या प्रकरणी पत्त्याचा जुगार खेळताना मिळुन आलेले इसम व दोन पाहिजे अशा १२ इसमांविरूध्द विश्रामबाग पोलीस स्टेशन येथे गुरनं. २७ / २०२३, महाराष्ट्र जुगार बंदी अधिनियम कलम ४ (अ) ५ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला व त्यांना पुढील कारवाई करीता विश्रामबाग पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

सदरची कारवाई मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, श्री. रितेश कुमार, मा. पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर, श्री. संदिप कर्णिक, मा. अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे, पुणे, श्री. रामनाथ पोकळे, मा.पोलीस उप-आयुक्त, गुन्हे, पुणे, श्री. अमोल झेंडे यांचे मार्गदर्शनाखाली सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, भरत जाधव तसेच सपोनि अश्विनी पाटील, पोलीस अंमलदार, अजय राणे, अण्णा माने, तुषार भिवरकर, संदिप कोळगे या पथकाने यशस्वी केली आहे.

by Team Nirbhid Vartamaan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!