ताज्या घडामोडीपुणे

मंडल अधिकाऱ्यावर लाच स्वीकारले प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कडून कारवाई..!!

वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा

तक्रारदार यांनी खरेदी केलेल्या मौजे भडवली तालुका मावळ येथील जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर त्यांचे नाव लावण्याकरीता लोकसेवक – संगीता राजेंद्र शेरकर, वय – ५४ वर्षे, मंडल अधिकारी, मौजे शिवणे ता. वडगांव मावळ यांनी २०,०००/- रूपये लाचेची मागणी करत होते लाच देणे मान्य नसल्याने तक्रारदार यांनी ला.प्र.वि. पुणे यांच्या कडे तक्रार दाखल केली होती.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडुन तक्रारीची पडताळणी केली असता लोकसेवक – संगीता शेरकर व खाजगी इसम संभाजी लोहोर यांनी २०,०००/- हजार रूपये लाचेची मागणी करून लोकसेवक संगीता शेरकर यांनी लाच स्वीकारल्यावर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले असून शिरगांव परंदवडी पोलीस स्टेशन गु.र.नं. १०३/२०२२ कलम भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कलम ७, ७ अ, १२ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ला.प्र.वि. पुणे युनिटचे पोलीस निरीक्षक श्रीराम शिंदे पुढिल तपास करत आहेत.

सदरची कारवाई मा. पोलीस उप आयुक्त/पोलीस अधीक्षक श्री. अमोल तांबे, ला.प्र.वि. पुणे परिक्षेत्र, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. सुरज गुरव, ला.प्र.वि. पुणे यांचे मार्गदर्शनाखाली पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली आहे.

शासकीय अधिकारी, कर्मचारी / लोकसेवकाने लाचेची मागणी केल्यास त्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे कार्यालयास संपर्क साधण्याचे आवाहन श्री. अमोल तांबे, पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे यांनी केले आहे.

by Team Nirbhid Vartamaan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!