ताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

मुंबई व ठाणे जिल्ह्यासाठी शिधापत्रिकेवरील शिधा जिन्नसांचे दर जाहीर

मुंबई, दि. 21 ( निर्भीड वर्तमान ):- मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत डिसेंबर, २०२३ साठी कौटुंबिक शिधापत्रिकेवर देय असलेल्या नियंत्रित शिधाजिन्नसांचे परिमाण व दर जाहीर झाले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत प्राधान्य कुटुंबासाठीचे दर तांदूळ मोफत दराने प्रति व्यक्ती 3 किलो, गहू प्रति व्यक्ती 2 किलो असे आहेत. अंत्योदय अन्न योजना – तांदूळ मोफत दराने प्रती शिधापत्रिका 20 किलो, गहू मोफत दराने प्रति शिधापत्रिका 15 किलो व रु. 20/- दराने प्रति शिधापत्रिका 1 किलो साखर (सुलभ पॅकिंगसह) असे आहेत.

बिगर गॅसधारक शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीनचे दर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर (दि. 1 डिसेंबर 2023 ) नुसार रुपये 68.96  ठाणे विभाग (दि. 4 डिसेंबर 2023) नुसार (36/फ) रु. 69.35/-, ठाणे (41/फ) रु.69.35/-, मुंब्रा (48/फ) रु.69.35/-, वाशी (41/ फ) रु. 69.35/-, भाईंदर (41/फ) रु.69.35/-, कल्याण (38/फ) रु. 69.53/-, डोंबिवली (मुख्य) (39/फ ) रु. 69.53/-, डोंबिवली (उप) (39/फ) – 69.53, उल्हासनगर (मुख्य) (40/फ) रु. 69.61/-, उल्हासनगर (उप) (40/फ) 69.61, अंबरनाथ (46/फ) रु. 69.61/-, बदलापूर (46/ फ) रु. 69.61/-, भिवंडी (37/फ) रु. 69.44/- प्रति लिटर या प्रमाणे असून 1 व्यक्ती 2 लिटर, 2 व्यक्ती 3 लिटर व 3 व्यक्ती व वरील 4 लिटर वाटप करण्यात येईल, असे नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा मुंबई यांनी कळविले आहे.

by Team Nirbhid Vartamaan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!