क्राइमपुणे

सामाजिक सुरक्षा विभागाचा मटका जुगार अड्डयावर छापा..!!

११ इसमावर कारवाई करून १७,५५०/- रू. किचा मुद्देमाल जप्त..!

वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा:- मार्केटयार्ड भाजी मंडई, पुणे येथील परीसरात गाळयाच्या बाजुला मोकळया जागेत काही लोक बेकायदेशीरपणे मटका जुगार खेळत व खेळवत असलेबाबत आपल्या गोपनिय बातमीदार कडून खात्रीशीर बातमी मिळाली.

मिळालेल्या बातमीच्या ठिकाणी सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखेकडील अधिकारी व पोलीस अमंलदार यांनी गोपनियरित्या पाळत ठेवुन छापा टाकला असता, काही लोक बेकायदेशीर मटका जुगार पैसे लावुन खेळत असल्याचे मिळुन आल्याने ११ इसमांना ताब्यात घेवुन त्यांचे कडून मटका जुगारातील रोख रक्कम व जुगाराचे साहित्य असा एकुण १७,५५०/- रू.चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

सदर प्रकरणी जुगार खेळताना मिळुन आलेले इसम ११ इसमांविरूध्द मार्केटयार्ड पोलीस स्टेशन येथे गुरनं.६५/२०२३ महाराष्ट्र जुगार बंदी अधिनियम कलम १२ (अ) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन त्यांना पुढील कारवाई करीता मार्केटयार्ड पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

सदरची कारवाई मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, श्री. रितेश कुमार, मा. पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर, श्री. संदिप कर्णिक, मा. अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे, पुणे, श्री. रामनाथ पोकळे, मा. पोलीस उप- आयुक्त, गुन्हे, पुणे, श्री. अमोल झेंडे यांचे आदेश व मार्गदर्शनाखाली सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, भरत जाधव तसेच सपोनि अश्विनी पाटील, सपोनि अनिकेत पोटे, पोलीस अंमलदार, अजय राणे, हनमंत कांबळे, इरफान पठाण, इम्रान नदाफ, संदीप कोळगे, अमित जमदाडे या पथकाने केली आहे.

by Team Nirbhid Vartamaan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!