ताज्या घडामोडीपुणेसामाजिक

सामाजिक सुरक्षा विभागाने लॉजवर छापा टाकुन ०३ पश्चिम बंगाल व ०१ बांगलादेशी ०४ पिडीत मुलींची केली सुटका..!!

वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा:- जय भवानी लॉजींग अॅण्ड बोर्डींग, उबाळे नगर, मॅपल हॉटेल जवळ, वाघोली येथे मुलींना वेश्या व्यवसायासाठी ठेवुन त्यांचेकडुन वेश्याव्यवसाय करून घेतला जात असल्याची खात्रीशीर माहितीम सामाजिक सुरक्षा विभाग, गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांना मिळाली होती. मिळालेल्या बातमीच्या ठिकाणी सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखेकडील अधिकारी व पोलीस अमंलदार यांनी बनावट ग्राहक पाठवुन खात्री केली असता, त्याठिकाणी वेश्या व्यवसाय चालु असल्याचे आढळुन आल्याने तात्काळ छापा कारवाई करून एकुण ०४ पिडीत मुलींची सुटका करण्यात आली. त्यामध्ये ०३ महिला पश्चिम बंगाल व ०१ महिला हि बांगलादेशी त्यांना संरक्षणकामी रेस्क्यु फाउंडेशन, हडपसर, पुणे येथे ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणी ताब्यात घेतलला ०१ आरोपी व ०१ पाहिजे असे दाने आरोपी विरूध्द लोणीकंद पोलीस स्टेशन येथे गुरनं १७७ / २०२३ भादवि ३७०, ३४ सह अनैतिक मानवी वाहतुक प्रतिबंधक अधिनियम कायदा कलम ३,४,५ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन ताब्यात घेतलेल्या आरोपीस पुढील कारवाई करीता लोणीकंद पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

सदरची कारवाई मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, श्री. रितेश कुमार, मा. पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर, श्री. संदिप कर्णिक, मा. अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे, पुणे शहर, श्री. रामनाथ पोकळे, मा. पोलीस उप-आयुक्त गुन्हे, पुणे शहर, श्री. अमोल झेंडे यांचे आदेश व मार्गदर्शनाखाली सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, भरत जाधव तसेच सपोनि अश्विनी पाटील, पोलीस अंमलदार, राजेंद्र राजेंद्र कुमावत, मनिषा पुकाळे, तुषार भिवरकर, हणमंत कांबळे, इरफान पठाण, अमित जमदाडे या पथकाने यशस्वी केली आहे.

by Team Nirbhid Vartamaan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!