ताज्या घडामोडीपुणेराजकीय

Pune Loksabha 2024 : हडपसर विधानसभा मतदार संघातील २८ मतदान केंद्रांच्या ठिकाणात बदल

पुणे, निर्भीड वर्तमान :- शिरुर लोकसभा मतदार संघ सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी हडपसर विधानसभा मतदार संघात २८ मतदान केंद्रांच्या ठिकाणात बदल करण्यात आलेले असून मतदारांनी झालेल्या बदलाची नोंद घेऊन आपापल्या मतदान केंद्रावर मतदान करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

केशवनगर मुंढवा येथील ठिकाणे बदललेली मतदान केंद्रे:

यादी भाग ३० केशवनगर मुंढवा मधील मतदान केंद्र जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खो. क्र. १, लोणकर पडळ, केशवनगर हे मतदान केंद्र लिटील आईनस्टाईन प्रीस्कूल लोणकरनगर, केशवनगर मुंढवा, तळमजला खोली क्र. १ असे राहील. यादी भाग ३१ केशवनगर मुंढवा मधील जि.प. प्राथ. शाळा खो.क्र.२, लोणकर पडळ, केशवनगर, तात्पुरता पत्रा शेड क्र. २ हे मतदान केंद्र लिटील आईनस्टाईन प्रीस्कूल लोणकरनगर, केशवनगर मुंढवा, तळमजला खोली क्र. २ असे राहील. यादी भाग ३९, केशवनगर मुंढवा मधील द ऑरबिस स्कूल स.नं. ३५ लोणकरनगर, जय गंगानगर समोर, केशवनगर मुंढवा शाळेच्या पार्किंगमध्ये तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ७ हे मतदान केंद्र यादी भाग ४०, घोरपडी येथे स्थलांतरीत करण्यात आले असून श्री जिजाई शिक्षण मंदीर शाळा, जहांगीरनगर, हडपसर बालवाडी इमारत खोली क्र. १ असे राहील. यादी भाग ४० केशवनगर मुंढवा येथील द ऑरबिस स्कूल स.नं. ३५ लोणकरनगर, केशवनगर मुंढवा शाळेच्या पार्किंगमध्ये तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ८ हे मतदान केंद्र यादी भाग ४१, घोरपडी येथे स्थलांतरीत करण्यात आले असून श्री जिजाई शिक्षण मंदीर शाळा, जहांगीरनगर, हडपसर बालवाडी इमारत खोली क्र. २ असे राहील.

मांजरी बुद्रुक मधील ठिकाणे बदललेली मतदान केंद्रे:

यादी भाग ९३ मधील पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज आण्णासाहेब मगर विद्यालय मांजरी बु. शाळेच्या आवारात उत्तराभिमुख तात्पुरता पत्रा शेड क्र. १ हे मतदान केंद्र यादी भाग ९४ मध्ये पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे विधी महाविद्यालय मांजरी बु., पश्चिमेकडून पूर्वाभिमुख खो.क्र. १ असे राहील. यादी भाग क्र. ९४ आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज आण्णासाहेब मगर विद्यालय मांजरी बु. शाळेच्या आवारात उत्तराभिमुख तात्पुरता पत्रा शेड क्र. २ हे मतदान केंद्र यादी भाग ९४, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे विधी महाविद्यालय मांजरी बु., पश्चिमेकडून पूर्वाभिमुख खो.क्र. २ असे राहील. यादी भाग क्र. ९५, आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज आण्णासाहेब मगर विद्यालय मांजरी बु. शाळेच्या आवारात उत्तराभिमुख तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ३ हे मतदान केंद्र यादी भाग ९६, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे विधी महाविद्यालय मांजरी बु., उत्तरेकडून दक्षिणाभिमुख खो.क्र. ३ असे राहील.

यादी भाग क्र. ९६ आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज आण्णासाहेब मगर विद्यालय मांजरी बु. शाळेच्या आवारात उत्तराभिमुख तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ४ हे मतदान केंद्र यादी भाग ९७ पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे विधी महाविद्यालय मांजरी बु., उत्तरेकडून दक्षिणाभिमुख खो.क्र. ४ असे राहील. यादी भाग क्र. ९७ आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज आण्णासाहेब मगर विद्यालय मांजरी बु. शाळेच्या आवारात उत्तराभिमुख तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ५ हे मतदान केंद्र यादी भाग ९८ पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे विधी महाविद्यालय मांजरी बु., दक्षिणेकडून उत्तराभिमुख खो.क्र. ५ असे राहील. यादी भाग क्र. ९८ आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज आण्णासाहेब मगर विद्यालय मांजरी बु. शाळेच्या आवारात उत्तराभिमुख तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ६ हे मतदान केंद्र यादी भाग ९९ पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे विधी महाविद्यालय मांजरी बु., दक्षिणेकडून उत्तराभिमुख खो.क्र. ६ असे राहील.

यादी भाग क्र. ९९ जि.प.प्राथ. शाळा, गोपाळवस्ती, मांजरी बु. खोली क्र. १ हे मतदान केंद्र यादी भाग १०० पोदार स्कूल, गोपाळपट्टी, मांजरी बु. पूर्वेकडील पुर्वाभिमुख खो.क्र. १ असे राहील. यादी भाग क्र. १०० जि.प.प्राथ. शाळा, गोपाळवस्ती, मांजरी बु. खोली क्र. २ हे मतदान केंद्र यादी भाग १०१ पोदार स्कूल, गोपाळपट्टी, मांजरी बु. पूर्वेकडील पश्चिमाभिमुख खो.क्र. २ असे राहील. यादी भाग क्र. १०१ जि.प.प्राथ. शाळा, गोपाळवस्ती, मांजरी बु. खोली क्र. ३ हे मतदान केंद्र यादी भाग १०२ पोदार स्कूल, गोपाळपट्टी, मांजरी बु. दक्षिणेकडील उत्तराभिमुख खो.क्र. ३ असे राहील. यादी भाग क्र. १०२ जि.प.प्राथ. शाळा, गोपाळवस्ती, मांजरी बु. खोली क्र. ४ हे मतदान केंद्र यादी भाग १०३ पोदार स्कूल, गोपाळपट्टी, मांजरी बु. दक्षिणेकडील उत्तराभिमुख खो.क्र. ४ असे राहील. यादी भाग क्र. १०३ जि.प.प्राथ. शाळा, गोपाळवस्ती, मांजरी बु. खोली क्र. ५ हे मतदान केंद्र यादी भाग १०४ पोदार स्कूल, गोपाळपट्टी, मांजरी बु. पश्चिमेकडील पश्चिमाभिमुख खो.क्र. 5 असे राहील. यादी भाग क्र. १०४ जि.प.प्राथ. शाळा, गोपाळवस्ती, मांजरी बु. खोली क्र. ६ हे मतदान केंद्र यादी भाग १०५ पोदार स्कूल, गोपाळपट्टी, मांजरी बु. पश्चिमेकडील पुर्वाभिमुख खो.क्र. ६ असे राहील. यादी भाग क्र. १०५ जि.प.प्राथ. शाळा, गोपाळवस्ती, मांजरी बु. खोली क्र. ७ हे मतदान केंद्र यादी भाग १०६ पोदार स्कूल, गोपाळपट्टी, मांजरी बु. पश्चिमेकडील पश्चिमाभिमुख खो.क्र. ७ असे राहील.

यादी भाग क्र. ११५ जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, मांजरी बु. खोली क्र. १ हे मतदान केंद्र यादी भाग ११६ पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, मांजरी मुंढवा रोड, मांजरी बु. शाळेची दक्षिणेकडून उत्तराभिमुख खो.क्र. १ असे राहील. यादी भाग क्र. ११६ जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, खोली क्र. २ हे मतदान केंद्र यादी भाग ११७ पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, शाळेची पूर्वेकडून पश्चिमाभिमुख खो.क्र. २ असे राहील. यादी भाग क्र. ११७ जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, खोली क्र. ३ हे मतदान केंद्र यादी भाग ११८ पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, शाळेची पूर्वेकडून पश्चिमाभिमुख खो.क्र. ३ असे राहील. यादी भाग क्र. ११८ जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, खोली क्र. ४ हे मतदान केंद्र यादी भाग ११९ पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, शाळेची पूर्वेकडून पश्चिमाभिमुख खो.क्र. ४ असे राहील. यादी भाग क्र. ११९ जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, तात्पुरता पत्रा शेड क्र. १ हे मतदान केंद्र यादी भाग १२० पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, शाळेची पूर्वेकडून पश्चिमाभिमुख खो.क्र. ५ असे राहील. यादी भाग क्र. १२० जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, तात्पुरता पत्रा शेड क्र. २ हे मतदान केंद्र यादी भाग १२१ पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, शाळेची पूर्वेकडून पश्चिमाभिमुख खो.क्र. ६ असे राहील. यादी भाग क्र. १२१ जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ३ हे मतदान केंद्र यादी भाग १२२ पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, शाळेची पूर्वेकडून पश्चिमाभिमुख खो.क्र. ७ असे राहील. यादी भाग क्र. १२२ जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ४ हे मतदान केंद्र यादी भाग १२३ पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, शाळेची उत्तरेकडील दक्षिणाभिमुख खो.क्र. ८ असे राहील. यादी भाग क्र. १२३ जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ५ हे मतदान केंद्र यादी भाग १२४ पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, शाळेची उत्तरेकडील दक्षिणाभिमुख पत्रा शेड क्र. १ असे राहील. यादी भाग क्र. १२४ जि.प.प्राथ. शाळा, अनाजीवस्ती, तात्पुरता पत्रा शेड क्र. ६ हे मतदान केंद्र यादी भाग १२५ पायोनियर पब्लिक स्कूल, धावडेवस्ती, शाळेची उत्तरेकडील दक्षिणाभिमुख पत्रा शेड क्र. २ असे राहील.

हडपसर येथील बदललेले मतदान केंद्र:

यादी भाग क्र. १५३, हडपसर- पुणे मनपा दवाखानाशेजारी (कै. अण्णासाहेब मगर रुग्णालय आवारात) आरोग्य कोठी शेजारील खो. क्र. २, हे मतदान केंद्र यादी भाग १५४ कै. अण्णासाहेब मगर रुग्णालय स्वॅबची खोली क्र.१, तळमजला असे राहील, असेही शिरुर लोकसभा मतदार संघाचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. स्वप्नील मोरे यांनी कळविले आहे.

by Team Nirbhid Vartamaan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!